Our Team

Senior Management Team

Sonic N. Dlamini
Sonic N. DlaminiExecutive Director
Gift Dlamini
Gift DlaminiProgrammes Manager
Sibusisiwe Gamedze
Sibusisiwe GamedzeMonitoring Evaluation Reporting & Learning (MERL) Manager
Nicholas Mamba
Nicholas MambaFinance Manager
Nontobeko Motsa
Nontobeko MotsaOperations Manager

Kwakha Indvodza Team

Phumlile Mndzebele
Phumlile Mndzebele HR
Simanga Dlamini
Simanga Dlamini Litfuba Ngelakho Project Coordinator
Nosisa Ngwenyama
Nosisa NgwenyamaMonitoring & Evaluation Coordinator
Celucolo Maziya
Celucolo Maziya YES Project Business Mentoring Coordinator
Khanyisa Fakudze
Khanyisa FakudzeSEIG Project Coordinator
Bandile Lukhele
Bandile Lukhele ACT Coordinator
Bandile Mnisi
Bandile Mnisi Litfuba Ngelakho (Crossroads) Ezulwini Chapter Project Coordinator
Mcolisi Mkhatshwa
Mcolisi Mkhatshwa Litfuba Ngelakho (Crossroads) Fonteyn Chapter Project Coordinator
Sibongakonkhe Motsa
Sibongakonkhe Motsa Litfuba Ngelakho (KNH) Kwaluseni Chapter Project Coordinator
Zine Macilau
Zine MacilauSocial Worker
Kevin Zikalala
Kevin ZikalalaGraphics Designer Officer
Wilson Nkambule
Wilson Nkambule Operations Officer
Khanyisile Vilakati
Khanyisile VilakatiFinance Officer
Mvangeli Dlamini
Mvangeli DlaminiLitfuba Ngelakho (Crossroads) Fonteyn Chapter Project Officer
Makhosomhlaba Hlatshwako
Makhosomhlaba Hlatshwako Litfuba Ngelakho (Crossroads) Ezulwini Chapter Project Officer
Mayibongwe Chirwa
Mayibongwe Chirwa Litfuba Ngelakho (KNH) Kwaluseni Chapter Project Officer
Nokwanda Msibi
Nokwanda MsibiACT Intern
Nomphilo Phiri
Nomphilo Phiri Psychosocial Support Intern
Click here to see Kwakha Indvodza’s organogram